; การจัดการความรู้ ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี » KM Web RMUTT, การจัดการความรู้, เรียนรู้การทำเว็บ, create web, สร้างเว็บ

มี.ค.
26

5 ปัจจัย ในการพัฒนาเว็บให้น่าสนใจ

จะะออกแบบเว็บอย่างไร?  ให้น่าสนใจ ท่านลองพิจารณาถึง 5 ปัจจัยดังต่อไปนี้คะ

5 ปัจจัย ในการพัฒนาเว็บให้น่าสนใจ

ปัจจัยที่ 1 ข้อมูล (Data)  ในส่วนของข้อมูล ความถูกต้องของสิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณคะ  หากบนเว็บไซต์ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วยและทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอีกด้วยคะ  หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิงด้วยคะ Read the rest of this entry »

ก.พ.
20

วิธีการเขียนเรื่องใหม่ ใน Wordperss (ตอนที่ 1)

1. คลิกเลือกเมนูด้านซ้ายมือคือ เรื่อง  > เลือก เขียนเรื่องใหม่ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะมีอยู่ 2 จุดดังรูปที่ 1

post-20140220-01-1

รูปที่ 1 Read the rest of this entry »

ก.พ.
19

วิธีการใส่รูปภาพลงในเรื่องและหน้า ด้วย WordPress ตอนที่ 1

การใส่ภาพลงในเรื่องและหน้า ในโปรแกรม WordPress สามารถทำได้สองแบบคือ

ภาพแบบใส่ลงในเรื่อง (Insert into post)  การใส่ภาพลงในเนื้อหาแบบเลือกภาพ ในการใส่ภาพแบบนี้จะนิยมเลือกภาพไปใส่ในข่าวจำนวน 1-2 ภาพเท่านั้นเพื่อแสดงสลับกับเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร การใส่ภาพแบบนี้สามารถเลือกภาพให้มีขนาดและตำแหน่งตามที่ต้องการได้

20140219-01
ภาพตัวอย่างการใส่ภาพลงในเรื่อด้วยวิธี “ใส่ไฟล์ลงในเรื่อง”  (Insert into post) Read the rest of this entry »

ส.ค.
29

Data Flows ด้านการสร้างเว็บไซต์ใหม่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

มิ.ย.
26

Dreamweaver CS6 (การจัด Layout ด้วยตาราง)

ในการออกแบบเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เรามักจะใช้ตารางมาช่วยในการทำ เพราะสามารถช่วยทำให้ง่ายในการจัดการกับ Layout ของเว็บเพจได้ดี ซึ่งในส่วนใหญ่จะพบปัญหา เกี่ยวกับการใส่รูปภาพและและข้อความต่างๆ ซึ่งจะมีวิธีการจัด Layout ด้วยตาราง ดังนี้

1.  ในขั้นตอนแรก ให้คลิกเลือก Workspace แบบ Design
2. คลิกเลือกที่ Common บนแทบเครื่องมือ (หากหาแถบเครื่องมือ ดังภาพตัวอย่างไม่เจอ ให้คลิกที่ Window >> Insert  ก็จะได้แถบเครื่องมือ ปรากฏขึ้นมา)
3. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ Table  ดังภาพตัวอย่าง เพื่อแทรกตาราง

Read the rest of this entry »

Older posts «